Pohled do kuchyně Castle Creations -
historie firmware regulátorů PHOENIX od května 2006

Firma Castle Creations neustále pracuje na vylepšení programového vybavení svých regulátorů.

Program pro počítač, který umožňuje programování a updatování regulátorů, je univerzální pro všechny výrobky CastleCreations. Kromě regulátorů pro letadla PHOENIX je také určen pro programování regulátorů aut, lodí, pro regulátory napětí BEC, pro přijímače Berg.
Starší regulátor si můžete přeprogamovat sami, nebo to uděláme u nás. Trvá to asi 2 minuty.
Nejnovější program CastleLink i nejnovější firmware je možno zdarma stáhnout ze stránek výrobce. Program je  plně funkční až po připojení propojky a regulátoru - musí poznat, jaký regulátor je připojen a co se od něho očekává.

Verze Typ verze Datum Úpravy
3.0 Beta 12.11.2009 PHX Ice, PHX Ice HV
 • Významné zlepšení chodu motorů  s vysokou induktancí (oběžek), plynulejší odpověď na plyn
 • Možnost vymazání datové paměti pomocí plynové páky
 • Zvýšení přesnosti časování,  zvýšení max. otáček motoru
 • Plynulejší přechod z režimu oběžky do normálního režimu. Někteří uživatelé pozorovali malý mrtvý chod, zejména v režimu pomalého roztáčení.
 • Oprava: V režimu pro oběžky se při snížení plynu někdy objevilo "tiknutí" motoru.
 • Oprava: Při některých otáčkách docházelo ke změně logovací frekvence
PHX, PHX HV
 • Významné zlepšení chodu motorů  s vysokou induktancí (oběžek), plynulejší odpověď na plyn
 • Možnost vymazání datové paměti pomocí plynové páky
 • Zvýšení přesnosti časování, zvýšení max. otáček motoru
 • Plynulejší přechod z režimu oběžky do normálního režimu. Někteří uživatelé pozorovali malý mrtvý chod, zejména v režimu pomalého roztáčení.
 • Oprava: V režimu pro oběžky se při snížení plynu někdy objevilo "tiknutí" motoru.
Poznámka: Ice, Ice HV - vymazání  paměti pro logování: Přesuňte plynovou páku na max. plyn,  zapněte vysílač a přijímač. Uslyšíte běžné signály pro indikaci připojení. Plynovou páku nechte na maximu asi 6 sekund. Po 1 sekundě uslyšíte krátký tón, po 5 sekundách dlouhý. Regulátor maže data v paměti.
Pro aktivaci regulátoru přesuňte  plynovou páku do pozice stop jako normálně.
2.18 Beta 8.10.2009
 • Autorotace nyní pracuje v režimy Heli-fixní body, ne v režimu Governor.
 • Autorotace má rychlejší a plynulejší nástup
 • Regulátory Ice rychle (nesprávně) nastavovaly v režimu Governor plný plyn
 • Bylo odstraněno občasné "tiknutí" chodu motoru.
 • Zlepšena funkce pro motory s vysokou induktancí (některé oběžky)
2.161 Beta 5.8.2009
 • Castle Link V3.16 nedokázal zavést update pro některé verze regulátorů PHX HV. Pokud jste s tím setkali, instalujte Castle Link V3.161. Připojte CL, klikněte na záložku Software Tab a klikněte na Update Firmware. Ohlášení o zastaralosti FW se neobjeví ale pro zavedení verze V3.161 by měl regulátor fungovat zcela normálně. Když ne, kontaktujte technickou podporu.
2.16 Beta 3.8.2009
 • Veřejné představení nové řady regulátorů ICE.
 • Do software regulátorů od PHX 35 výše byl dodán kmitočet PWM pro oběžky.
 • Zlepšení funkce startu.
 • Změna chování v režimu governor: při nízkém plynu nedojde k uzamknutí governoru.
2.11 Beta 7.5.2009
 • Kompletní přepsání algoritmu pro governor (není vyloučeno, že bude ve vašem regulátoru zapotřebí změnit jeho stávající nastavení ).
     - Potlačení pulzování při vysokém zisku
     - Snadnější nastavení zisku
     - Možnost nastavení velmi malého zisku
     - Rychlejší odpověď governoru   
 • Byla přidána možnost nastavit v režimu AutoLipo i jinou velikost ukončovacího napětí, než 3,0V na článek. Tak můžete nastavit velikost odepínacího napětí na hdnotu, kterou doporučuje výrobce baterií. Napětí je možno nastavit na hodnoty 3,0 - 3,1 - 3,2 - 3,3 - 3,4 - 3,5V na článek. Procedury, související s ukončením vybíjení, se aktivují v okamžiku, kdy je dosaženo nastavené hodnoty odepínacího napětí. Uživatel je ovšem odpovědný za to, že baterie je při připojení plně nabitá a regulátor je schopen správně detekovat počet článků. Nesprávná detekce počtu článků může způsobit nadměrné vybití baterií a poškození některého nebo všech článků pohonného řetězce.
 • Byl přidán signál opakovaného pípnutí, který indikuje, že regulátor  je stále připojen - už nikdy hluboké vybití a zničení baterií ! 
 • Byla přidána frekvenve PWM, která zvyšuje účinnost a snižuje počet harmonických frekvencí pro motory které rychle komunikují s regulátorem - oběžky. Funguje jen pro regulátory Ice a PHX HVm vyrobené od května 2007.
 • Zlepšení algoritmu pro motory s rychlou komunikací (oběžky).
 • Podpora regulátorů Ice
2.0 Beta 27.6.2008 VERZE 2 PŘINÁŠÍ MNOHO NOVINEK.
KOMPLETNÍ POPIS VERZE 2 NAJDETE TADY.


 • Zlepšení rozběhu pro některé oběžky
 • Byly přidány chybové kódy pro diagnostiku potíží.

  Po přistání jednoduše stáhněte plyn a počkejte na signál, který označuje chybový sta:
  1 pípnutí:        selhání rozběhu motoru (zablokování motoru)
  2 pípnutí:       nízké napětí (napětí nižší než hodnota odpojovacího napětí – baterie asi není plně nabita,  regulátor detekoval nesprávný počet článků)
  3 pípnutí:       překročení proudu (proud je vyšší, než regulátor dovoluje)
  4 pípnutí       náraz vrtule do překážky (zablokování motoru)
  5 pípnutí       nadměrná úroveň rušení rádiového spojení
 • Byl přidán signál pípnutí, který indikuje, že regulátor  je připojen a aktivní 
 • Byl přidán  PWM kmitočet 8kHz
 • Přidána podpora pro upoutané modely - režim governor s brzdou. Je možno  použít všechna nastavení brzdy.
 • Byl přidán nový parametr "rychlost změny rotace hlavy" (Head Speed Chage Rotate).  Určuje rychlost změny mezi několika stavy governoru.
 • Byly přidány dva nové režimy typu governor:
  -  Jednoduchý režim (Simple Mode) 
  -  Režim nastavení otáček (Set RPM mode)


  Jednoduchý režim:

  Normální roztočení, 75% plynu znamená 75% otáček.
  Jakmile zůstane plyn v konstantní pozici po dobu nejméně 1,5 sekundy, governor se v tomto nastavení uzamkne. Další změna nastavení plynu způsobí odpovídající změnu otáček.

  Režim nastavení otáček:
  Je možno zvolit tři různé velikosti otáček a naprogramovat do regulátoru. Otáčky jsou pak tímto nastavením řízeny.
  Pro toto naprogramování je zapotřebí znát KV, počet pólů, převod, baterii.
  Otáčky 1: Nastaví se v poloze plynové páky od stop do 50%.
  Otáčky 2: Nastaví se v poloze 50% až 99%.
  Otáčky 3: Nastaví se v poloze nad 99%.
 • Změna programu pro roztáčení, které je nyní plynulejší.
 • Úprava velikosti zisku, nyní funguje lépe ve velkém rozsahu otáček.

1.56 Beta 26.5.2007
 • Potlačení oscilací v některých režimech governoru
 • Doladění chybových hlášení
1.55 Finální 19.1.2007
 • Plně ověřeno, uvolněno do výroby.
1.54 Beta 27.9.2006
 • Úprava: při ztrátě signálu vysílače se motor neroztočí.
1.53 Beta 27.9.2006
 • Úprava režimu brzdy: před novým přidáním plynu se motor musí zastavit
 • Další úprava kódu programu pro vylepšení funkce motorů s rotačním pláštěm.
 • Zlepšeno vyhodnocování signálu z přijímače.
 • Úprava kódu programu pro připojení motoru k regulátoru: připojení neproběhne v prostředí s rušením signálu.
1.52 Beta 7.7.2006
 • Další úprava kódu programu pro vylepšení funkce s motory s rotačním pláštěm.
 • Úprava kódu pro zdokonalení spolupráce s nejrůznějšími typy motorů s rotačním pláštěm.
1.51b Beta 4.5.2006

SPEIÁLNÍ ÚPRAVY PRO VRTULNÍKY:

 • Byl přidán režim s pevnou přípustí plynu.
 • Startování pro velmi vysoké kroutící momenty motoru je plynulejší a nastavitelné.
 • Byl upraven zisk v režimu governor tak, aby otáčky byly ještě stabilnější pro různé velikosti a hmotnosti vrtulníků.
 • Režim governor byl rekonstruován tak, aby se dále zlepšila stabilita a pružnost otáček.
 • V režimu vrtulníku je nyní motor vypnut až za 2-4 sekundy po ztrátě signálu z vysílače.

PRO PLOŠNÍKY I VRTULNÍKY

 • Byla přidána možnost nastavit rychlost odezvy na pohyb plynové páky, takže uživatel si může sám zvýšit nebo snížit citlivost.
 • Byly přidány kódy pro hlášení a snadné odstranění chybového stavu.
 • Významně byla zvýšena přesnost odezvy plynu na pohyb plynové páky vysílače.
1.23b Beta 12.1.2006  
1.22b Beta 13.10.2005  
1.161b Beta 1.7.2005  
1.16b Beta 30.6.2005  
1.151b Beta 17.6.2005  
1.15b Beta 14.6.2005  
1.14 Finální 28.4.2005  
1.13 Beta 28.4.2005  
1.12 Finální 21.4.2005  
1.10 Finální 7.12.2004  
1.08b Beta 21.10.2004  
1.021 Finální 8.9.2004  
1.07b Beta 8.9.2004  
1.06b Beta 1.9.2004  
1.05b Beta 30.7.2004  
1.041b Beta 2.8.2004  
1.04b Beta 30.7.2004  
1.03b Beta 8.6.2004  
1.02 Finální 7.5.2004  
1.01 Beta 13.4.2004  
1.01b Beta 31.3.2004  
1.0 Finální 26.3.2004 První verze