Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
INSTA-SET 8floz akcelerátor 1269
310 Kč (-0%)
310 Kč
Skladem
 
ks

INSTA-SET™ je katalyzátor - aktivátor pro CA(kyanoakrylátová) lepidla.  Urychlí vytrvzení silné vrstvy lepidla vytvořením zásaditého prostředí během polymerace. INSTA-SET™ ve spreji se se používá na lepidlo, které vyteče ze spoje po stisknutí lepených dílů.  Aplikací  CA lepidla podél spoje a následným postřikem aktivátorem INSTA-SET™ se významně zvýší pevnost spoje. Při lepení špatně slepitelných materiálů je možné nanést poprašek aktivátoru INSTA-SET™ na jednu plochu a CA lepidlo na opačnou. Po přiložení k sobě budou okamžitě slepeny. INSTA-SET™ voní po jahodách a aktivuje CA lepidla během šesti až osmi sekund bez negativního vlivu na pevnost spoje, tak jak to mohou způsobovat  aktivátory jiných značek. Je kompatibilní se všemi materiály, včetně čirého plastu a pěnových hmot (polystyren, depron).

Balení: 8 oz  (227,2 gramů)

Používání CA lepidel   

Tipy a triky s CA lepidly 

Časté dotazy

Tabulka použití lepidel BSI

 
INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
NEBEZPEČÍ
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 

 

 
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS