Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
BSI UN-CURE 1oz rozlepovač 28,4g 1270

Rozlepovač UN-CURE™ změkčí spoje lepené CA (kyanoakryláty). Pokud jsou díly nesprávně slepené, nebo jste si slepili prsty, pár kapek UN-CURE™ rozpustí CA lepidlo přibližně během minuty. Aplikujte na slepenou kůži a mněte prsty. Na odstranění změkčeného CA použijte aceton, poté pokožku omyjte vodou a mýdlem.Balení: 1 oz (28,4 gramu)

Používání CA lepidel   

Tipy a triky s CA lepidly 

Časté dotazy

Tabulka použití lepidel BSI

 
INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Odstraňovač kyanoakrylátových lepidel – pro profesionální použití.
NEBEZPEČÍ
H312+H332 Zdraví škodlivý při styku s kůží a při vdechování.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H360D Může poškodit plod v těle matky.
 
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS