Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
BSI FOAM-CURE 1floz 2138
79 Kč (-0%)
79 Kč
Skladem
 
ks
FOAM-CURE™ je lepidlo na silikonové bázi určené pro lepení pěnových hmot (polysteren, EPP, atd.). Dá se použít také pro lepení dřeva a uhlíkových vláken. Vytváří pružný a odolný spoj. Vytvrzuje se po 15-30 minutách. Maximální pevnosti dosáhne po 12 hodinách.

Použití: lepidlo naneste na jednu lepenou plochu a díly spojte. Pokud je třeba použijte lepicí pásku k zajištění dílů. Pro rychlejší vytvrzení můžete spojené díly oddělit a nechat lepidlo na 30s - 10min odvětrat pak je znovu spojit. Po použití lepidla uzavřete apikátor víčkem. Zabraňte potřísnění pokožky.
 
Baleni: 1 floz (30 gramů) Konzistence: husté 
 
INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Silikonové lepidlo
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301+H311+H331 Toxický při požití, při styku s kůží a při vdechování.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H351 Podezření na vyvolání rakoviny.
H370 Způsobuje poškození orgánů.
 
 
 
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS