Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
Nabíječ Revolectrix GT EIGHT 3660
NOVÝ GT EIGHT s výkonem 800W
je první nabíječ, který podporuje také zcela novou řadu baterií LiPo HV se zvýšeným napětím.
Nabíječ je založen na dlouhodobě ověřeném firmwarwe PowerLab. Nový nabíječ nabízí veškerý komfort a všechny možnosti nabíječů PowerLab za přijatelnou cenu.
Ovládání nabíječe je velmi jednoduché a intuitivní. Na dispeji je možno velmi pohotově zobrazit velké množství informací o právě probíhajícím procesu.
Pohyb v menu nabíječe se prvádí otočným kolečkem. Jeho stiskem se potvrzuje. Stisk odděleného tlačítka BACK způsobí návrat v menu nebo zrušení operace.

Vlastnosti nabíječe:

Typy baterií: Lithium Polymer HV (1s až 8s s balancováním, 1s až 2s bez balancování), Lithium Polymer (1s až 8s s balancováním, 1s až 2s bez balancování) Lithium Io(1s až 8s s balancováním, 1s až 2s bez balancování), Lithium Mangan(1s až 8s s balancováním, 1s až 2s bez balancování), A123 (LiFePO4) (1s až 8s s balancováním, 1s až 8s bez balancování), NiCd (1s až 21s), NiMH (1s až 21s), olověné baterie (1s až 12s Flooded, Gel, AGM, SLA)

Kapacita baterie: 50mAh až 360Ah

Napájecí napětí: 10-32V DC, ochrana proti přepólování

Napájecí proud: 1A až 25A, softwarové omezení

Konverze výkonu: Synchronní převodník DC/DC s účinností 85% až 93% (závisí na velikosti nabíjecího proudu)

Nabíjecí proud: Nastavitelný v rozsahu 25mA až 20A, omezení napájecím proudem 25A

Vybíjecí proud: Vnitřní vybíjení proudem 25mA až 8A, max. 80W. Regenerativní vybíjení proudem 25mA až 20A, max. 500W

Maximální trvalý výkon: 400W @ +12VDC, 800W @ +24VDC
 
Maximální proud pro balancování: 1A

Podpora balančních konektorů JST XHumožňuje připojit bez dalších adaptérů baterie 2S-8s LiPo/LiHV. Podpora adaptérů Revolectrix SPA a MPA pro paralelní nabíjení. Adaptéry se prodávají separátně, nejsou součástí balení. Adaptéry se připojí k nabíječi propojkou MPA FRC-08, případně MPA FRC-06
Adaptér a propojku je možno použít také v případě, kdy je potřebné, aby propojení k servisnímu konektoru nebylo příliš blízko u nabíječe.
Na obrázku je propojka MPA-FRC-08 a adaptér SPA. Servisní konektor se zapojí do sokle ve středu desky, případná další propojka MPA-FRC-10 pro paralelní nabíjení do konektoru na desce vpravo.


Inteligentní řízení napájení dovoluje, aby uživatel mohl vybrat mezi několika programovatelnými napájecími zdroji. Je možno nastavit maximální napájecí proud, minimální napájecí napětí, proud pro regenerativní vybíjení a omezení napětí. V paměti GT800 může uloženo 1 aktivní nastavení pro zdroj a 1 aktivní nastavení pro napájecí baterii. Lze předvolit 3+3 nastavení. Nabíječ může být naprogramován tak, aby před připojením požádal o potvrzení typu napájení

GT800 podporuje nabíjení pouze pomocí silových kabelů jen pro některé typy zapojení. Pro nabíjení s balancování musí být vždy použity silové i balanční konektory. Nabíječ podporuje nabíjecí proud až 20 A.

Nabíjení, vybíjení, skladování, monitorování a cyklování.

Nabíječ je z výroby vybaven předvolbami pro všechny současně známé typy baterií. V paměti je dále 28 volných míst pro další uživatelsky programovatelné předvolby. Další předvolby lze naprogramovat uživatelsky a uložit. Způsob je analogický k běžnému otevření souboru „Uložit“ a „Uložit jako“.
Vše je možno nastavit výhradně nabíječem, není nutné mít sebou počítač

Přesnost vnitřního měření odporu jednotlivého článku je 0.1mOhm (na čtyři desetinná místa).

Možnost ekologického regenerativního vybíjení s maximálním vybíjecím výkonem do 500W. Při obvyklé vybíjecí metodě se energie rozptyluje do okolního prostředí. Při regenerativním vybíjení se energie vrací zpět do napájecí baterie. Když vybíjíte baterii LiPo, současně nabíjíte napájecí baterii (obvykle olověnou). Vybíjecí proud je omezen takovou velikostí, kterou může olověná baterie přijmout, nebo max. výkonem 500W.

GT800 je vybaven možností vnitřního vybíjení až do velikosti výkonu 80W. Toto vybíjení není regenerativní.

Předimenzované chladící dmychadlo.

Masivní předimenzovaný vnitřní chladič

Napájecí kabel se silikonovou izolací o průřezu 12AWG, zakončený konektorem EC-5 dutinky. Ke konektoru je možno připojit protikusy pro připojení na různé napájecí zdroje. Protikusy jsou dostupné jako doplňkové příslušenství.

Masivní toroidové jádro typu Sendust umožňuje použití velikosti proudu na vstupu až do 25A.

Další vlastnosti

Grafický LED displej 2.6", 128 x 64 pixelů s bílým LED podsvícením.

Podpora připojení k počítači a volně dostupný software.

Snadná a rychlá změna předvolby "preset over-ride access" umožňuje změnit parametry předvoleb podle potřeby uživatele: nastavení nabíjecího a vybíjecího proudu, operační režim, monitorování, cyklování.

Další možnosti předvoleb v rozšířeném menu dovolují nastavit podrobné parametry nabíjení dané baterie i globální vlastnosti nabíječe.

Volně dostupné programové vybavení dovoluje spolehlivé update vybavení firmware i počítačové aplikace. Aplikace pracuje pod OS Windows.

Programové vybavení umožňuje mimo jiné nastavení audiovýstupu, volbu zobrazovaných parametrů, dobu zobrazení loga, volbu směru otáčení navigačního kolečka.

Možnost mechanického propojení několika nabíječů

Připojitelnost k počítači

Nabíječ je možno připojit k počítači kabelem USB. Není třeba žádná speciální propojka (u ostatních nabíječů je to FUIM3).
Český návod  - součástí dodávky při prodeji.
 
Obsah balení
-Nabíječ GT Eight 1ks
 
Poznámka
Veškeré napájecí a nabíjecí kabely a konektory, desky pro paralelní nabíjení, atd. jsou v prodeji samostatně.
 
 
 
Související produkty:
Konektor EC5 kolík
Deska MPA-XH paralel
Adapter SPA-XH paralel
Propojka MPA FRC X08
Deska MPA-4PXT60 paralel
Deska MPA-4PDNS paralel
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS