Info a telefonické objednávky od 8:00 do 16:00 hodin na čísle +420 377 429 869
paypal
Nitrolak lepicí 200ml 3967
159 Kč (-0%)
159 Kč
Skladem
 
ks
Lepicí lak pro lepení potahů (papír, Vlies) u modelů letadel. Lak se dá nanášet v původní konzistenci štětcem, nebo po naředění stříkáním.
Balení 200ml.
 
 
INFORMACE O NEBEZPEČNOSTI VÝROBKU:
Lepicí lak (na plátna)
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.

 
EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Horejsi
Copyright © 2010 Hořejší s.r.o.
design by
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS